SIERA, s.r.o.
Bôrická Cesta 95
010 01 Žilina
E-mail: siera (na) siera.sk
Web: www.siera.sk

IČO: 36 432 334
DIČ: 2022033981
IČ DPH: SK2022033981
Banka: Fio banka, a.s.
Účet: 2800395986/8330
IBAN: SK66 8330 0000 0028 0039 5986

Register: Okresný súd Žilina
Oddiel: Sro
Vložka číslo: 16402/L

web mail